Máy bơm nước năng lượng mặt trời D KING

 • DK-SCPM

  DK-SCPM

  ƯU ĐIỂM CỦA MÁY BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  1. Với động cơ từ vĩnh cửu hiệu suất cao, hiệu suất được cải thiện 15% -30%

  2. Bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, có thể được cung cấp năng lượng bằng cả tấm pin mặt trời và pin

  3. Bảo vệ quá tải, bảo vệ dưới tải, bảo vệ khóa rôto, bảo vệ nhiệt

  4.Với chức năng MPPT

  5. Tuổi thọ cao hơn nhiều so với máy bơm nước AC thông thường.

  LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

  Những máy bơm nước này được sử dụng trong tưới tiêu nông nghiệp, và cũng được sử dụng rộng rãi cho nước uống và nước sinh hoạt.

 • DK-SSP

  DK-SSP

  ƯU ĐIỂM CỦA MÁY BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  1. Với động cơ từ vĩnh cửu hiệu suất cao, hiệu suất được cải thiện 15% -30%

  2. Bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, có thể được cung cấp năng lượng bằng cả tấm pin mặt trời và pin

  3. Bảo vệ quá tải, bảo vệ dưới tải, bảo vệ khóa rôto, bảo vệ nhiệt

  4.Với chức năng MPPT

  5. Tuổi thọ cao hơn nhiều so với máy bơm nước AC thông thường.

  LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

  Những máy bơm nước này được sử dụng trong tưới tiêu nông nghiệp, và cũng được sử dụng rộng rãi cho nước uống và nước sinh hoạt.

 • DK-SQB

  DK-SQB

  ƯU ĐIỂM CỦA MÁY BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  1. Với động cơ từ vĩnh cửu hiệu suất cao, hiệu suất được cải thiện 15% -30%

  2. Bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, có thể được cung cấp năng lượng bằng cả tấm pin mặt trời và pin

  3. Bảo vệ quá tải, bảo vệ dưới tải, bảo vệ khóa rôto, bảo vệ nhiệt

  4.Với chức năng MPPT

  5. Tuổi thọ cao hơn nhiều so với máy bơm nước AC thông thường.

  LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

  Những máy bơm nước này được sử dụng trong tưới tiêu nông nghiệp, và cũng được sử dụng rộng rãi cho nước uống và nước sinh hoạt.

 • DK-4SSC-A/D

  DK-4SSC-A/D

  ƯU ĐIỂM CỦA MÁY BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  1. Với động cơ từ vĩnh cửu hiệu suất cao, hiệu suất được cải thiện 15% -30%

  2. Bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, có thể được cung cấp năng lượng bằng cả tấm pin mặt trời và pin

  3. Bảo vệ quá tải, bảo vệ dưới tải, bảo vệ khóa rôto, bảo vệ nhiệt

  4.Với chức năng MPPT

  5. Tuổi thọ cao hơn nhiều so với máy bơm nước AC thông thường.

  LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

  Những máy bơm nước này được sử dụng trong tưới tiêu nông nghiệp, và cũng được sử dụng rộng rãi cho nước uống và nước sinh hoạt.

 • DK-3SC-A/D

  DK-3SC-A/D

  ƯU ĐIỂM CỦA MÁY BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  1. Với động cơ từ vĩnh cửu hiệu suất cao, hiệu suất được cải thiện 15% -30%

  2. Bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, có thể được cung cấp năng lượng bằng cả tấm pin mặt trời và pin

  3. Bảo vệ quá tải, bảo vệ dưới tải, bảo vệ khóa rôto, bảo vệ nhiệt

  4.Với chức năng MPPT

  5. Tuổi thọ cao hơn nhiều so với máy bơm nước AC thông thường.

  LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

  Những máy bơm nước này được sử dụng trong tưới tiêu nông nghiệp, và cũng được sử dụng rộng rãi cho nước uống và nước sinh hoạt.

 • DK-3SS

  DK-3SS

  ƯU ĐIỂM CỦA MÁY BƠM NƯỚC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  1. Với động cơ từ vĩnh cửu hiệu suất cao, hiệu suất được cải thiện 15% -30%

  2. Bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, có thể được cung cấp năng lượng bằng cả tấm pin mặt trời và pin

  3. Bảo vệ quá tải, bảo vệ dưới tải, bảo vệ khóa rôto, bảo vệ nhiệt

  4.Với chức năng MPPT

  5. Tuổi thọ cao hơn nhiều so với máy bơm nước AC thông thường.

  LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

  Những máy bơm nước này được sử dụng trong tưới tiêu nông nghiệp, và cũng được sử dụng rộng rãi cho nước uống và nước sinh hoạt.